Algemene informatie

Sinds 2014 is Wijkcentrum de Harp actief wat betreft het aanbod voor allerlei activiteiten gericht op (Wijk) bewoners van ‘s- Gravenland, Capelle-West en omgeving. Vanuit een toenmalig bewonersinitiatief is het Wijkcentrum opgericht.

We zijn gehuisvest aan de Jan de Geus Rede 39F in een accommodatie die geschikt en gericht is op ons aanbod. Onze buurman is Basisschool OBS West waar we dan ook een goede en toevoegende samenwerking mee kennen. Tevens is een dependance van de Bibliotheek naast ons actief. Iets wat de aanloop versterkt. Er is sprake van een goede organisatie die een breed scala van vaste activiteiten in de aanbieding heeft gedragen door een groep vrijwilligers. Ook kennen we diverse grootschalige activiteiten waaronder Halloween. Ook deze worden in zijn geheel door vrijwilligers georganiseerd. We beschikken over een mooie website  waar veel gerichte informatie over ons aanbod te vinden is.

Doelstelling

Het Wijkcentrum stelt zich ten doel “Het bevorderen van de interactie tussen (Wijk) bewoners onderling en tussen (Wijk) bewoners en overheden", alles in de ruimste zin.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het faciliteren en stimuleren van sociaal-culturele activiteiten.

Werkgroepen en Bestuur

Binnen het Wijkcentrum bestaan verschillende werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de opzet en uitvoering van de desbetreffende activiteit. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen medewerkers en bestuur.

Vrijwilligers

Onze Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Hier zijn we dan ook erg trots op. Met elkaar houden we een belangrijke voorziening in stand. Wij blijven echter altijd op zoek naar nieuwe medewerkers die deel uit willen maken van ons team en bereidt zijn hun steentje bij te dragen aan het opzetten of uitvoeren van een divers aanbod. Ben je geïnteresseerd Klik dan hier voor meer informatie.

Namens de Voorzitter van het bestuur;

Loek Brok